Servicii

2. Presări servicii  de nivelare teren și compactare teren

Acest serviciu este util clienților care doresc să solicite lucrări de construcții montare pavaj sau asfaltare, favorizând rezistenta la contracție. Prin nivelarea terenului o  suprafața neregulată se aduce la o suprafață relativ plană, pentru asigura condițiile necesare realizării lucrărilor de construcții. Acest serviciu este asigurat cu ajutorul buldozerului, cilindrului compactor.

Prestări servicii săpături, excavări, efectuare terasamente

Presări servicii de nivelare teren și compactare teren

Decolmatare pâraie necadastrate, diguri și întretinere străzi prin pietruire

Împrejmuire gard și realizare șanturi pentru preluarea apelor pluviale/drenaj

Servicii de transport agregate și transport utilaje

Prestări servicii de montare a pavajului

Constructie teren de fotbal

Construcții civile și industriale (hale și clădiri), amenajări interioare

Alte tipuri de servicii