Servicii

8. Constructii civile și industriale (hale și clădiri), amenajări interioare

CMP execută lucrări de construcții sedii primării, școli, construcții săli de sport, construcții hale industriale, construcții duplexuri, execută amenajări interioare și reabilitare clădiri.

Toate construcțiile de tip clădire sunt realizate din  trei categorii de elemente:

1) Elemente structurale, portante, de rezistenţă. (Fundaţiile, structura verticală de rezistenţă, structura orizontală de rezistenţă, acoperişul).

2) Elemente nestructurale, neportante, care participă la alcătuirea funcţională şi protecţia construcţiei. (Pereţii despărţitori, învelitoarea, izolaţiile, tâmplăriile, finisajele elementelor, scările  care asigură circulaţia).

3) Elemente de echipare tehnică. (Instalaţii de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate; Instalaţii de încălzire; echipamente de transport pe verticală (lifturi, ascensoare); instalaţii de curenţi şi curenţi slabi (sonerie, interfon, telefon); instalaţii de evacuare a deşeurilor; Instalaţii de aer condiţionat etc.)

*Schimbarea este îndrăgită de cei ce trăiesc – Richard Wagner

Prestări servicii săpături, excavări, efectuare terasamente

Presări servicii de nivelare teren și compactare teren

Decolmatare pâraie necadastrate, diguri și întretinere străzi prin pietruire

Împrejmuire gard și realizare șanturi pentru preluarea apelor pluviale/drenaj

Servicii de transport agregate și transport utilaje

Prestări servicii de montare a pavajului

Constructie teren de fotbal

Construcții civile și industriale (hale și clădiri), amenajări interioare

Alte tipuri de servicii