Servicii

3. Decolmatare pâraie necadastrate, diguri și întretinere străzi prin pietruire

Această categorie de servicii vizează decolmatarea talvegului (linia care unește între ele punctele cele mai adânci ale albiei unei ape curgătoare sau ale unei văi uscate) și a malurilor, dar și defrișarea suprafețelor împădurite cu tufișuri și arbuști de până la zece cm diametru, cu scoaterea de rădăcini.

Întreținerea străzilor prin pietruire se realizează prin transportul agregatelor la locul marcat, dispersarea uniformă, nivelarea  și compactarea.

Prestări servicii săpături, excavări, efectuare terasamente

Presări servicii de nivelare teren și compactare teren

Decolmatare pâraie necadastrate, diguri și întretinere străzi prin pietruire

Împrejmuire gard și realizare șanturi pentru preluarea apelor pluviale/drenaj

Servicii de transport agregate și transport utilaje

Prestări servicii de montare a pavajului

Constructie teren de fotbal

Construcții civile și industriale (hale și clădiri), amenajări interioare

Alte tipuri de servicii