Agregate de balastieră

Agregatele sunt materiale granulare naturale (de balastieră sau concasate) sau artificiale, care constituie materia primă cu ponderea cea mai mare la fabricarea betoanelor sau pietruirea drumurilor. (dex)

Agregatele mari oferă densitate și asigură rezistența.

Partea fină (nisipul) umple golurile dintre agregatele mari și crește rezistența liantului de ciment.

Nisip (0-4 mm) este un agregat de balastieră spălat, sortat. Este util în realizarea betonului, șapelor, zidăriilor,  tencuielilor, pavajelor;

Sort (4-8mm) este un agregat de balastieră spălat, sortat, fiind utilizat în construcții la drumuri și terasamente. Sortul 4-8 combinat cu nisipul (0-4mm), cu pietrișul (8-16mm) este folosit în prepararea betoanelor de înaltă performanță sau strat suport pentru pavaje;

Sort (8-16mm) numit piatră mica sau pietriș, este un agregat de balastieră spălat, sortat, folosit în construcții, în mod special la prepararea betonului;

Sort (16-31,5 mm) denumit piatră mare sau piatră, este un agregat mineral de balastieră spălat și sortat, folosit pentru pietruirea drumurilor, a parcărilor auto, ca material decorativ în diverse curți etc;

Balastul (0-63 mm) este un agregat format din amestec de nisip cu pietriș fiind  utilizat în construcții în mod special pentru umplutură, strat suport pentru drumuri, platforme, hale, este un agregat excelent pentru drenaj etc.

Refuzul de ciur (>31 mm) este folosit la drumuri, fundații, platforme, amenajări de parcări. În cele mai multe cazuri refuzul de ciur este folosit cu balastul. Datorită proprietăților sale, refuzul de ciur este un agregat excelent pentru drenaj.

Piatră spartă este folosit ca îmbrăcăminte rutieră, fiind un agregat ce intră in compoziția betonului de înaltă performanță sau ca substrat pentru drumuri.

*Transportul agregatelor este realizat cu autoutilitare BA10 BASCULANTA, marca Mercedes Benz.