Servicii

4. Prestări servicii împrejmuire gard și realizare șanturi pentru preluarea apelor pluviale/drenaj

Realizăm săpături pentru montarea tuburilor de dren și pozarea acestora în locul destinat.

Sistemul de drenaj se poziționează în afara fundației, iar tuburile de drenaj sunt înconjurate de rezervorul de pietriș.

De asemenea, oferim servicii săpătură șanțuri și amenajare cu dale de beton, fie în sistem  trapezoidal (avantajul montării acestui tip de dale este dat de  menținerea datelor curate  și funcționale pe orice fel de vreme), fie cu rigole rutiere sau alte tipuri de materiale aferente construcției șanțurilor etc. Dimensiunile, forma șanțurilor și rigolelor (triunghiulare, trapezoidale) sunt cele indicate în proiectul de execuție, stabilitate de la caz la caz în funcție de relief, debit, viteza apei, natura terenului, mijloacele de execuție, condițiile de circulație.

Prestări servicii săpături, excavări, efectuare terasamente

Presări servicii de nivelare teren și compactare teren

Decolmatare pâraie necadastrate, diguri și întretinere străzi prin pietruire

Împrejmuire gard și realizare șanturi pentru preluarea apelor pluviale/drenaj

Servicii de transport agregate și transport utilaje

Prestări servicii de montare a pavajului

Constructie teren de fotbal

Construcții civile și industriale (hale și clădiri), amenajări interioare

Alte tipuri de servicii